Frågor & Svar

_

 • Vad är ColdZinc för något och vad används det för?

  ColdZinc innehåller zinkacetat som i kliniska studier vid dygnsdoser mellan 80-92mg visat sig kunna förkorta förkylningstiden med 3 dagar[1], reducera hostbesvär med 46% och reducera nästäppa med 37%[2].

  Zinkacetat har studerats i omfattande studier och anses vara en av de bästa sammansättningarna för att frisätta de aktiva zinkjonerna. När du långsamt låter ColdZinc-tabletter smälta i munnen frigörs zink lokalt och jämnt över tid i munhålan. Följ doseringen i bruksanvisningen och på förpackningen för bästa resultat.

 • Hur ska jag använda ColdZinc?

  Börja använda ColdZinc vid de första symtomen på en förkylning. Ta 1 sugtablett med 1,5-2 timmars mellanrum. Låt sugtabletten smälta långsamt i munnen. Skölj inte munnen direkt efter att du har tagit tabletten.

  Den rekommenderade dagliga dosen är 8-10 tabletter. Överskrid inte doseringen. Använd dagligen tills symtomen gått över. Rekommenderad längsta användningstid utan avbrott är 7 dagar. Använd inte ColdZinc mer än 7 dagar under en 30-dagarsperiod.

 • Är ColdZinc ett receptfritt läkemedel?

  Nej, ColdZinc är inte ett receptfritt läkemedel utan en så kallad medicinteknisk produkt i klass 1 enligt rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.

 • Vad är det för smak på ColdZinc?

  ColdZinc är smaksatt med citron- lakrits- och vaniljarom.

 • Vad är vanliga naturliga källor till zink?

  Zink är en s.k. livsviktig metall och det rekommenderade dagliga (RDI) intaget av Zink varierar med kön, ålder, graviditet samt om man är en allsidig kost eller en strikt vegaterisk kost. Ett rekommenderat dagligt intag för en kvinna och man är mellan 7-9 mg4.

  Zink finns naturligt i flera olika typer av matvaror såsom fullkornsprodukter, kött mejeriprodukter, musslor, nötter samt inälvsmat (exempelvis hjärta, lever och njure). I Norden har vi ofta goda möjligheter att hålla en näringsrik och varierad kost så risk för zinkbrist här är låg.

  4 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/zink?">https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/zink? (2020-12-14)

 • Från vilken ålder kan jag använda ColdZinc?

  ColdZinc, är godkänd att användas ifrån 12 år och uppåt.

 • Kan ColdZinc interagera med andra läkemedel?

  Nej, om du använder ColdZinc enligt dosering så är exponeringen för zink och de andra ingredienserna så pass låg att någon interaktion med  läkemedel är väldigt osannolik. Ta inte mat, dryck eller några andra läkemedel samtidigt som du har en ColdZinc i munnen.

 • Är det OK att använda ColdZinc när jag är gravid eller ammar?

  Ja, vid tillfällig användning av (såsom användning under en förkylning) är det dokumenterat säkert att använda ColdZinc. ColdZinc kan även användas på motsvarande sätt under amning.

 • När bör du avstå användning av ColdZinc?

  Du bör avstå att använda ColdZinc om du är allergisk mot någon av de ämnen som ingår. Personer som har Sjögrens’s syndrom, systemisk skleros eller äldre personer med konstaterad muntorrhet ska också avstå användning av ColdZinc då den kan irritera slemhinnorna i mun och svalg.

 • Vilka möjliga biverkningar kan förekomma?

  Zink och övrigt ingående ämnen i ColdZinc är säkra ämnen och använder du ColdZinc enligt den rekommenderade doseringen så är biverkningar sällan förekommande. De biverkningar som kan förekomma är en övergående metallisk smak i munnen, muntorrhet samt en laxativ effekt. Den metalliska smaken är tillfällig under tiden som du använder ColdZinc.

  Du ska naturligtvis även ta kontakt med en apotekare på apotek och eller vården om du får någon oväntad biverkning i anslutning till att du använder ColdZinc.