Är ColdZinc ett receptfritt läkemedel?

Nej, ColdZinc är inte ett receptfritt läkemedel utan en så kallad medicinteknisk produkt i klass 1 enligt rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.