Är det OK att använda ColdZinc när jag är gravid eller ammar?

Ja, vid tillfällig användning av (såsom användning under en förkylning) är det dokumenterat säkert att använda ColdZinc. ColdZinc kan även användas på motsvarande sätt under amning.