Hur ska jag använda ColdZinc?

Börja använda ColdZinc vid de första symtomen på en förkylning. Ta 1 sugtablett med 1,5-2 timmars mellanrum. Låt sugtabletten smälta långsamt i munnen. Skölj inte munnen direkt efter att du har tagit tabletten.

Den rekommenderade dagliga dosen är 8-10 tabletter. Överskrid inte doseringen. Använd dagligen tills symtomen gått över. Rekommenderad längsta användningstid utan avbrott är 7 dagar. Använd inte ColdZinc mer än 7 dagar under en 30-dagarsperiod.