När bör du avstå användning av ColdZinc?

Du bör avstå att använda ColdZinc om du är allergisk mot någon av de ämnen som ingår. Personer som har Sjögrens’s syndrom, systemisk skleros eller äldre personer med konstaterad muntorrhet ska också avstå användning av ColdZinc då den kan irritera slemhinnorna i mun och svalg.