Vilka möjliga biverkningar kan förekomma?

Zink och övrigt ingående ämnen i ColdZinc är säkra ämnen och använder du ColdZinc enligt den rekommenderade doseringen så är biverkningar sällan förekommande. De biverkningar som kan förekomma är en övergående metallisk smak i munnen, muntorrhet samt en laxativ effekt. Den metalliska smaken är tillfällig under tiden som du använder ColdZinc.

Du ska naturligtvis även ta kontakt med en apotekare på apotek och eller vården om du får någon oväntad biverkning i anslutning till att du använder ColdZinc.