Från vilken ålder kan jag använda ColdZinc?

ColdZinc, är godkänd att användas ifrån 12 år och uppåt.