Vad är vanliga naturliga källor till zink?

Zink är en s.k. livsviktig metall och det rekommenderade dagliga (RDI) intaget av Zink varierar med kön, ålder, graviditet samt om man är en allsidig kost eller en strikt vegaterisk kost. Ett rekommenderat dagligt intag för en kvinna och man är mellan 7-9 mg4.

Zink finns naturligt i flera olika typer av matvaror såsom fullkornsprodukter, kött mejeriprodukter, musslor, nötter samt inälvsmat (exempelvis hjärta, lever och njure). I Norden har vi ofta goda möjligheter att hålla en näringsrik och varierad kost så risk för zinkbrist här är låg.

4 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/zink?”>https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/zink? (2020-12-14)