Vad är ColdZinc för något och vad används det för?

ColdZinc innehåller zinkacetat som i kliniska studier vid dygnsdoser mellan 80-92mg visat sig kunna förkorta förkylningstiden med 3 dagar[1], reducera hostbesvär med 46% och reducera nästäppa med 37%[2].

Zinkacetat har studerats i omfattande studier och anses vara en av de bästa sammansättningarna för att frisätta de aktiva zinkjonerna. När du långsamt låter ColdZinc-tabletter smälta i munnen frigörs zink lokalt och jämnt över tid i munhålan. Följ doseringen i bruksanvisningen och på förpackningen för bästa resultat.