Om ColdZinc

 

ColdZinc innehåller zinkacetat som i kliniska studier vid dygnsdoser mellan 80-92mg visat sig kunna förkorta förkylningstiden med 3 dagar1, reducera hostbesvär med 46% och reducera nästäppa med 37%2.

Zinkacetat har studerats noggrant och anses vara den bästa sammansättningen för att frisätta de aktiva zinkjonerna. När du långsamt låter ColdZinc-tabletter smälta i munnen frigörs zink jämnt över tid i munhålan. Följ doseringen i bruksanvisningen och på förpackningen för bästa resultat.

1 Zinc acetate lozenges for treating the common cold: an individual patient data meta‐analysis, H. Hemilä, et. al. Br J Clin Pharmacol. 2016 Nov; 82(5): 1393–1398. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5061795/ [2020-12-13]

2 The effectiveness of high dose zinc acetate lozenges on various common cold symptoms: a meta-analysis, H. Hemilä och E. Chalker, BMC Family Practice volume 16, Article number: 24 (2015). https://bmcfampract.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-015-0237-6 [2020-12-13]